കുടവയറും പ്രമേഹവും ഒന്നിച്ചു കുറയ്ക്കാൻ ഒരു അടിപൊളിവഴി

ഷുഗർ അഥവാ പ്രമേഹം എന്നത് മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായർക്ക് വരെ പ്രമേഹം പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. മലയാളികളുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം. പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

കുട്ടിക്കളിൽ വരെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് വളരെ അധികം പേടിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. പ്രമേഹം എന്നത് ഭക്ഷണ രീതികളിൽ മാത്രമല്ല പാരമ്പര്യമായും വന്നു ചേരാവുന്ന ഒന്നും കൂടെ ആണ്. ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് പ്രമേഹം എന്ന അവസ്ഥ. ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യനിലും വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ നിങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഈ പാനീയം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രേമേഹം കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം വയറും കുറയ്ക്കാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Sugar or diabetes has become a part of Tamil nadu’s life. Diabetes is now seen in the case of young children to the elderly. This is because of the change in the wrong diet. It is very difficult to eat foods containing sugar.

It is a very worrying thing to see in children at this young age. Diabetes is not only a dietary habit but also a hereditary one. Diabetes is a condition where the amount of insulin in the body changes. It is very likely that it will occur in every human being. But if you make this drink and drink it as you see in this podium, you will lose your stomach as well as your love. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.