ഇത് കഴിച്ചാൽ എത്ര കൂടിയ കൊളസ്ട്രോളും കുറയും

മനുഷ്യന്റെ മരണ നിരക്കിന്റെ കണക്കെടുത്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് കൊളസ്‌ട്രോൾ മൂലമാണ്. ഇത് ഇന്ന് പ്രായമായവർ ഉൾപ്പടെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും, കൊഴുപ്പു അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമെല്ലാം ഈ കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടാൻ ഇടയാവുന്നുണ്ട്.

രക്തത്തിൽ അധികമായി കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി രക്തം ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടാൻ കഴിയാതെ വരുകയും. ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നതുമായ സാഹചര്യമാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിനു കാരണം. പലരിലും കൊളസ്‌ട്രോൾ അധികമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിചു അറിയാതെ ഹാർട്ട് അറ്റാക് മൂലം മരണം സംഭവിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. എന്നാൽ കൊളസ്ട്രോളിനെ എളുപ്പത്തിൽ അലിയിച്ചുകളയാൻ ഒരു അടിപൊളി ഒറ്റമൂലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

In terms of nusian’s death rate, the highest number of people die due to cholesterol. It’s also coming to older people, including the elderly today. All this is due to the change in our lifestyle diet. Fast food, fatty foods, fried and fried coconut oil can increase the amount of cholesterol in our body.

Excess fat builds up in the blood and the blood cannot be discharged into the heart. Heart attack is caused by a situation where the heart stops functioning. In many people, high cholesterol can lead to death from heart attack without knowing it. But you can see through this video a perfect one to dissolve cholesterol easily. Watch this video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.