നെഞ്ചെരിച്ചിൽ മാറാൻ നാല് അടിപൊളി വഴികൾ

പൊതുവെ നമ്മുടെ വയറിൽ നിന്നും ഒരു തീ ഉണ്ട ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഞെഞ്ചിൽ എത്തുന്ന വളരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസം ആണ് ഞെഞെരിച്ചിൽ. ഇതിനുള്ള വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ ആണ്. വയറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ്ട്ര ബിൾ മൂലം പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നനങ്ങളും നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് മിക്ക്യ ആളുകളിലും പ്രയാബധമന്യേ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അസുഖമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഗ്യാസ് ട്രബിൾ. അതിനുകാരണമെന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപാപചയപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റ തൊണ്ണൂറു ശതമാനവും ദഹിപ്പിക്കുന്നത് ആമാശയമാണ്. എന്നാൽ ആമാശയത്തിൽ ദഹിക്കാത്ത പത്തുശതമാനം ഭക്ഷണവും ദഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിലാണ്.

ഇങ്ങനെ ദഹിക്കാതെ വരുന്നതുമൂലം അതിൽനിന്നും ഗ്യാസ് രൂപപ്പെടുകയും വയർ വീർത്തുവരുന്നതിനും പലതരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. മതമല്ല ഗ്യാസ് മൂലം നെഞ്ചേരിച്ചിൽ അൽസർപോലുള്ള അസുഖങ്ങളിലേക്കും വഴിവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശനം മൂലം നമ്മുക്ക് പലജോലികളും മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള നെഞ്ചേരിച്ചിൽ മാറാൻ പൊതുവെ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നും ഗ്യാസിന്റെ ഗുളികകൾ വാങ്ങി കഴിക്കാനാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇതെല്ലം അല്പനേരത്തേക്ക മാത്രമേ ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയുള്ളു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് ട്രബിൾ മാറാനുള്ള അടിപൊളി നാല് വിദ്യകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *