എലിയെ തുരത്താൻ ഒരു അടിപൊളി ട്രിക്ക്

കുപ്പി ഉപയോഗിച്ച എലിയെ തുരത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ കുപ്പി ഉപയോഗിച്ച് എലിയെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഓടിപ്പിക്കാൻ ഒരു അടിപൊളി വഴി ഇതിൽനിന്നും അറിയാം. ഏലി ശല്യം മിക്യവീടുകളിലെയും ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശനം താനെ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എലികളെ ഓടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി അതൊക്കെ പാളിപോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്തുവരുന്ന ഒന്നാണ് എലിക്കെണി. എന്നാൽ എൽ എലിക്കെണി വച്ചാൽ അതിൽ ആകെ കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എലികൾ മാത്രമായിരിക്കും വന്നു പെടുന്നത്. എന്നാൽ ചിലനേരങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാറുമുണ്ടാകില്ല.

എലിശല്യം കൊണ്ടുതന്നെ എലികളെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന പാമ്പിന്റെ എണ്ണവും കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നേരിടുന്നത്. അത് എളുപ്പം പരിഹരിക്കാനായി കടകളിൽ നിന്നും വിലകൊടുത്തു എലിവിഷം വാങ്ങി വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന എലിവിഷം എലികൾക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്കും അത് ഹാനികരമാണ്. അത് അറിയാതെ കഴിച്ചു ചെറിയകുട്ടികൾ വരെ മരണപെട്ടുപോയ വേദനാജനകമായ വാർത്തകളും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു തരിപോലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാത്ത ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന വിധത്തിൽ കുപ്പി ഉപയോഗിച്ച് എലിയെ വീട്ടിൽ നിന്നും തുരത്താം ഈസിയായി. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.