ഷുഗർ മാറാൻ ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യേണ്ട

ഷുഗർ അഥവാ പ്രമേഹം എന്നത് മലയാളികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായർക്ക് വരെ പ്രമേഹം പിടിപെടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത്. മലയാളികളുടെ തെറ്റായ ഭക്ഷണ രീതിയിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇതിനു കാരണം. പഞ്ചസാര അടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വളരെ അതികം ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ആണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

കുട്ടിക്കളിൽ വരെ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നത് വളരെ അധികം പേടിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. പ്രമേഹം എന്നത് ഭക്ഷണ രീതികളിൽ മാത്രമല്ല പാരമ്പര്യമായും വന്നു ചേരാവുന്ന ഒന്നും കൂടെ ആണ്. ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിന്റെ അളവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനമാണ് പ്രമേഹം എന്ന അവസ്ഥ. ഇത് മൂലം നമ്മൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ കുറയ്ക്കാൻ എളുപ്പവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

Sugar, or diabetes, has become a part of the life of the People. From young children to the elderly, diabetes is now being seen. This is because of the change in the wrong way of eating. Not even being able to eat sugar-rich food items is very difficult.

It’s something to be very scared of at such a young age as far as children. Diabetes is not only in food habits but also in traditional ways. Diabetes is a variation in the amount of insulin in the body. This may lead to us avoiding a variety of foods. But you can see through this video the easiest way to reduce your sugar very easily.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *