മുഖം വെളുക്കാൻ ഇനി വെറും ഇരുപത്തിയഞ്ചു മിനിറ്റുമതി

നമ്മുടെ മുഖം ഒരു കുറവോ ഒരു കറുത്ത പാടുകളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുഖത്തിനു അതിന്റെതായ ഒരു സൗന്ദര്യം ലഭിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പൊതുവെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഖ സൗന്ദര്യത്തിനു തന്നെയാവും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുഖത്തെ കറുത്തപാടുകളും മുഖക്കുരുവും എല്ലാം നമ്മളെ പൊതുവെ അലട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് മാറി തിളങ്ങുന്നതും ക്ലിയറുമായ മുഖം ലഭിക്കാൻ കൊതിക്കത്തരായി ആരുമില്ല.

ഇതിനായി വിപണിയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫേസ് ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും എല്ലാം പലരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല കാലക്രമേണ ഇതിന്റെയെല്ലാം പാർശ്വഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. കുരു കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലരും ഡോക്ടറുടെ സജഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്രീമുകൾ വാങ്ങി മുഖത് തേച്ചു പണിവാങ്ങിയവരുണ്ട്. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഇത് ചെയ്തുനോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും ഇരുപത്തിയഞ് മിനുട്ട് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം വെളുപ്പിക്കാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Our face simply gets its own beauty when it is not a defect or a black spot. We generally prefer facial beauty to body beauty. So, black spots and acne are common lying things that bother us. No one wants to get a shiny and clear face.

Many people use a lot of face creams and lotions that contain chemicals that are available on the market. But none of this is very effective and over time, you will have to experience the side effects of all of them. Many people have bought a lot of creams without a doctor’s samajto reduce the seeds and have bought them on their faces. But if you do this as you see in this video, you can whiten your face in just twenty-five minutes. Watch this video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.