മുടി എന്നന്നേക്കുമായി കറുക്കും മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പ്…!

മുടി എന്നന്നേക്കുമായി കറുക്കും മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പ്…! മുടി കൊഴിച്ചിലും അകാല നരയും ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങളുടെ മുടി കറുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് തന്ന മുടി കൊഴിച്ചിലും ഒപ്പം മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മുടി കൊഴിച്ചിൽ എന്നത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും പ്രിത്യേകിച്ചും ഈ കാലത്തു കൂടുതൽ ആയി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശനം തന്നെ ആണ്. മുടി കൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിനും മുടി നല്ല പോലെ തഴച്ചു വളരുന്നതിനും അത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുടിയുടെ തനതു നിറം ലഭിക്കുന്നതിനും ഉള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ കാണാം.

തലമുടി നാരയാക്കുന്നത് രണ്ടു കാരണം കൊണ്ട് താനെ ആണ്. അതിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രായം കൂടുന്നത് കൊണ്ടും മറ്റൊന്ന് അകാല നര കൊണ്ടും ആണ്. അതിൽ നമ്മുടെ മുടി സംരക്ഷിക്കാത്തതു കൊണ്ടും ഇതുപോലെ നര വരുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നരയും അത് പോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിലും എല്ലാം വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി നാച്ചുറൽ റെമഡി ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *