മുടി തഴച്ചു വളരുവാൻ ആയുർവേദ കൂട്ടുകൾ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത എണ്ണ…!

മുടി തഴച്ചു വളരുവാൻ ആയുർവേദ കൂട്ടുകൾ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത എണ്ണ…! അതും ഒരു ഉരുക്കു വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എളുപ്പപത്തിൽ. മുടി വളരാൻ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി കടയിൽ നിന്ന് പലതും വാങ്ങി പുരട്ടാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഫലം അത്രപെട്ടെന്നൊന്നും കിട്ടാറില്ല. മാത്രമല്ല പ്രകൃതിദത്തമായി പലരീതിയിലും മുടി വളരാൻ ആയി പലരും പറഞ്ഞ പല പരീക്ഷണങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം മുടി വളരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുടി വളരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വസ്തു ശരിക്കും തലമുടിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണോ എന്നതാണ്.

 

ചിലപ്പോൾ തലയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പലതും തലമുടി വളരാൻ ആയി നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നിരാശ പെടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം നിരാശ ഒഴിവാക്കാം. ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള കെമിക്കലുകളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുടി നശിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ മുടി വളരെ സമൃദ്ധമായി വളരുവാൻ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി നാടൻ ഉരുക്കു വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതിനു. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *