കഫം മൂക്കടപ്പ് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുപോകാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്‌ ചിലത്…!

കഫം മൂക്കടപ്പ് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുപോകാൻ വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്‌ ചിലത്…! കഫംകെട്ടും അത് പോലെ തന്നെ മൂക്കടപ്പും എല്ലാം എല്ലാ പ്രായത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശനം തന്നെ ആണ് എന്ന് പറയാം. പ്രിത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ വലിയ തണുപ്പ് കാലം ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ഉളള പറ്റിയ സമയം. അത് കൊണ്ട് താനെന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കഫം അലിയിച്ചു കളയുന്നതിനു വേണ്ടി ഡോക്ടറെ ഒക്കെ കണ്ടു ഏതെങ്കിലും കഫ് സുരപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കടപ്പ് മാറുന്നതിനു വേണ്ടി നാസൽ ഡ്രോപ്‌സ്ഒക്കെ വാങ്ങി കഴിച്ചു ഒരുപാട് പൈസ കലയെയേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്.

 

എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പൈസ പോലും നിങ്ങളക്ക് ചിലവില്ലാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള കഫം അലിയിച്ചു കളയാൻ ഉള്ള അടിപൊളി വഴി ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള വളരെ അധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ള കുരുമുളക് എടുത്തു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നിങ്ങളുടെ എത്ര വലിയ മൂക്കടപ്പും കഫം കെട്ടും ഒക്കെ പമ്പ കടക്കും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *