മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഇനി ജീവിതത്തിൽ വരില്ല ,

നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രധാന പ്രശനം ആണ് മുടികൊഴിച്ചാൽ , അതുപോലെ തന്നെ മുടി നരക്കുന്നത് നീളം ഇല്ലായ്മയും ആണ് നമ്മളുടെ പ്രധാന പ്രശനം മുടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പുരുഷ സ്ത്രീ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ വളരെ അതികം ശ്രെദ്ധ കൊടുക്കുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ . അതുപോലെ തന്ന പ്രായം ആവുമ്പോളേക്കും നമ്മളുടെ മുടികൾ നരക്കുന്നതും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശനം തന്നെ ആണ് ,

നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള തലമുടി സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിൽ മാത്രമേ ആരോഗ്യമുള്ള മുടിയും വളരുകയുള്ളൂ. ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ്‌, മാനസിക പിരിമുറുക്കം, അന്തരീക്ഷത്തിലെ അഴുക്കുകൾ, ഉറക്കക്കുറവ് എന്ന തുടങ്ങി മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ നിരവധിയാണ്.കാലാവസ്ഥ മാറ്റം മുതൽ ജീവിതശൈലി വരെ തലമുടിയുടെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കും. മുടി തഴച്ചു വളരാനുംതലമുടി കൊഴിച്ചിലും താരനും തടയാനും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന ചില പൊടിക്കൈകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വളരെ അതികം ലളിത മായാ രീതിയിൽ ആണ് ഇവയെല്ലാം ,വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും വളരെ അതികം വേഗത്തിൽ റിസൾട്ട് ലഭിക്കുന്നതും ആണ് ഇത്, എന്നാൽ അവ എങ്ങിനെ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നു നമ്മൾക്ക് നോക്കാം വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *