വീട്ടുമുറ്റത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വെള്ളികെട്ടനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ…..!

വീട്ടുമുറ്റത്തു നിന്നും കണ്ടെത്തിയ വെള്ളികെട്ടനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ…..! വെള്ളിക്കെട്ടൻ ദേഹം മൊത്തം സ്വർണമോ അല്ലങ്കിൽ വെള്ള റിബൺ കിട്ടിയപോലെ കാണപ്പെടുന്ന പാമ്പുകൾ ആണ് വെള്ളികെട്ടാൻ. ഇവയുടെ വിഷം വളരെ മാരകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള പാമ്പിന്റെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടന്ന് ചെല്ലുന്നത് എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ വീടിനകത്തു കയറിയ വെള്ളികെട്ടനെ പിടിക്കുന്നതിനിടയിൽ നടന്ന കുറച്ചു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ. ആ അപൂർവ കാഴ്ച കണ്ടു അത്ഭുതപെട്ടുനിൽക്കുകയാണ് കണ്ടു നിന്നവരെല്ലാം. ഈ ലോകത്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിഷമുള്ള ഇഴജന്തുക്കളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. പാമ്പ് വളരെ അപകടകാരിയും ആരെയും കൊല്ലാൻ അത്രയ്ക്കും ശേഷിയുള്ള വിഷം ഉള്ള ഒരു ജീവികൂടെ ആണ്.

ഇത്തരത്തിൽ പാമ്പുകൾ പൊതുവെ മറ്റൊരു പാമ്പിനെ ഭക്ഷിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിശ്വസിക്കാൻ വകയില്ലാത്ത ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുകയുള്ളൂ. അതും വെള്ളിക്കെട്ടൻ പോലുള്ള ഒരു പാമ്പ്. ഇവയുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എലി തവള പോലുള്ള ചെറു ജീവികൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തവളയെ ലക്‌ഷ്യം വച്ച് കൊണ്ട് നീങ്ങിയതായിരുന്നു ഈ വെള്ളിക്കെട്ടൻ പിന്നീട് വന്നു പെട്ടത് ഒരു വീടിന്റെ മുറ്റത്തും. അതിനെ കണ്ടതും നാട്ടുകാരും വീട്ടുകാരും ചേർന്ന് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *