ബെഡ്‌റൂമിൽ കയറിക്കൂടി ഭീകരവലുപ്പംവരുന്ന മൂർഖൻ….!

ബെഡ്‌റൂമിൽ കയറിക്കൂടി ഭീകരവലുപ്പംവരുന്ന മൂർഖൻ….! ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് കയറിക്കൂടിയത് ഒരു വീടിന്റെ ബെഡ് റൂമിൽ. രാത്രി കിടക്കാൻ ആയി റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ ആയിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ പത്തി വിടർത്തികൊണ്ട് ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ബെഡ്‌റൂമിലുള്ള ഒരു മേശയിൽ കാര്യറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്.മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം രാജവെമ്പാല കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അതികം മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പ് ആണ് മൂർഖൻ. മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വച്ചാൽ മറ്റുള്ള വിഷ പാമ്പുകളിൽ നിന്നും അതീതമായി ഇവയ്ക്കുള്ള അഴകാർന്ന വലിയ പത്തി തന്നെ ആണ്.

 

ഇവർ ഏതൊരു ശത്രുവിനെയും പത്തി വിടർത്തി പാഞ്ഞടുത്തു കൊണ്ട് ആണ് ആക്രമിച്ചു കീഴ്പെടുത്താറുള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഒക്കെ വേഗതയിൽ ഇവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു അകഴിവു കൂടെ മൂർഖൻ പാമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇവയുടെ വിഷം രക്തത്തിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് തലച്ചോറിനെ ആണ് എഫ്ഫെക്ട് ചെയ്യുക. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം വിഷമുള്ള മൂർഖൻപാമ്പിനെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്നും പിടി കൂടാൻ നോക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *