ഇത് ഒരു ഗ്ലാസ് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുറവിനു ഒരു പരിഹാരം ലഭിക്കും

പല തരത്തിലുള്ള രോഗലക്ഷണനകളായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാരണമായിരിക്കും രക്തക്കുറവ്. രക്തത്തിന്റെ അഭാവം മൂലം ഒരുപാടുതരത്തിൽ ഉള്ള മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അനീമിയ അഥവാ രക്തക്കുറവ്വ് ചെറുപ്പക്കാർ മുതൽ പ്രായമായവരിൽ വരെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശനമാണ്. നമ്മുടെ രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവിലുണ്ടാകുന്ന കുറവാണ് അനീമിയക്ക് കാരണം. ഇങ്ങനെ ഹീമോഗ്ളോബിലുണ്ടാകുന്ന അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം രക്തത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവും കുറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഓക്സിജന്റെ അളവുകുറയുന്നതുമൂലം രക്തം കടന്നുപോകുന്ന അവയവങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ വരുകയും ഇത് അവയവങ്ങളിൽ പല രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

രക്തത്തിലെ ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ അളവ് സ്ത്രീകളിലും കുട്ടികളിലും, ഗർഭിണികളിലും മാത്രമല്ല പുരുഷ്യൻ മാരിലും പല അളവിൽ ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതാസം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെന്നപോലെ അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ വലിയ ഒരു പ്രശനമായതുകൊണ്ടു തന്നെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തി ചികിൽസിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എന്നാൽ രക്തക്കുറവ് ഒരു പരിഹാരമായി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തത്തിന്റെ അളവ് വർധിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിര്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ജ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ടുനോക്കൂ. ഇത് നിങ്ങളുടെ രക്തത്തെ വര്ധിപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഒരുപാടധികം മറ്റു ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻസാധിക്കുന്നതാണ്.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.