രക്തക്കുറവിനു പണച്ചിലവില്ലാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ടോണിക്ക്

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുറവുമൂലം പലപ്രസ്നങ്ങളും നമുക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുമൂലം നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുന്ന പല അസുഖങ്ങളും നമ്മുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ചിലർക്ക് ശരീരം ഡ്രൈ ആകുന്നതു, വിളർച്ചസംഭവിക്കുന്നതും, ഹൃദയമിടിപ്പ് വർധിക്കുന്നതും, കുനിഞ്ഞിരുന്ന് നിവരുമ്പോൾ തലകറങ്ങുന്നതുമൊക്കെ രക്തക്കുറവുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ്. ഇതൊന്നും പലർക്കും അറിയാത്തതുമൂലം ഇതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചികിത്സനല്ക്കുന്നത് നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

രക്തക്കുറവുമൂലം അനീമിയ പോലുള്ള വലിയ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം. ഇങ്ങനെ രക്തക്കുറവ് പരിഹരിക്കാനായി പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും ടോണിക്കുകളും നമ്മൾ വളരെയധികം വിലകൊടുത്തു ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്ന അതിനെല്ലാം പ്രതിവിധിയായി നമ്മുടെ വീട്ടിൽത്തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന രക്തം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ടോണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോയിൽ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.