ഈ ചെറിയ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾകണ്ടാൽ അത്ഭുതം തോന്നും…!

ഈ ചെറിയ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾകണ്ടാൽ അത്ഭുതം തോന്നും…! നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്നല്ല ഏതൊരു നാട്ടിലും ചെറിയ കുട്ടികൾ അതും എഴുന്നേറ്റു നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ പൊതുവെ ഓരോ അടിവച്ചു വീണും എണീറ്റും എല്ലാം ആണ് നടക്കാൻ പഠിക്കുക. ആ സമയത് അവരെ കൊണ്ട് സൈക്കിൾ ഓടിപ്പിക്കാനോ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊന്നും അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. എഴുന്നേറ്റു നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമായി കാണുന്ന മത പിതാക്കൾ ആണ് കൂടുതൽ ആളുകളും.

എന്നാൽ ഇവിടെ സ്ഥിതി അങ്ങനെ അല്ല. എഴുന്നേറ്റു നടക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടി സ്‌കേറ്റിങ് ബോർഡ് ഓടിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരു അപൂർവ കാഴ്‌ച ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ ആളുകളെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത്. സ്‌കേറ്റിങ് ബോർഡ് ഒരു മുതിർന്ന ആൾക്ക് വരെ ഓടിക്കണം എന്ന് ഉണ്ടെകിൽ വളരെ അതികം കഴ്ട്ടപ്പാട് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞു അത് ഓടിക്കുന്നതും അത് ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ മനസുകാണിച്ച ആ കുട്ടിയുടെ മാതാ പിതാക്കളെയും സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാതെ വയ്യ. ആയ കാഴ്ച്ച ഈ വീഡിയോ വഴി കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *