ഈ ഒരൊറ്റ ചെടി മതി അടുക്കളയിലെ പല്ലി ഠിം…!

ഈ ഒരൊറ്റ ചെടി മതി അടുക്കളയിലെ പല്ലി ഠിം…! ഇന്ന് മിക്ക്യ ആളുകളുടെയും വീടുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ശല്യമാകും പല്ലി എന്നത്. പല്ലികൾ പൊതുവെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ആളുകളെ ഒന്നും ഉപദ്രവിക്കാൻ നില്കുകയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇവ വീട്ടിൽ മൊത്തം കാഷ്ടിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ പല്ലികൾ വീട്ടിൽ വരുന്നത് വളരെ അധികം ശല്യമായ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. പാറ്റകളെയും കൂരകളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹിറ്റ് അടിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചൂലുകൊണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ ആയി സാധിക്കും.

എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പല്ലികളെ ഒക്കെ അങ്ങനെ കൊള്ളുക എന്നതിനും അപ്പുറം പ്രയാസകരം ആയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ പല്ലി വരാതിരിക്കാന് ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പല്ലികളെ ഒക്കെ തുരത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള യന്ത്രങ്ങളോ അത് പോലെ തന്നെ അത് പോകാൻ ഉള്ള പെയിന്റ് ഒക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെ ആകും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് പണച്ചിലവുള്ള ഒരു കാര്യം ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ അധികം എളുപ്പത്തിൽ ഒരു പൈസ ചില്വാറും ഇല്ലാതെ തന്നെ പല്ലികളെ തുരത്തുവാനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *