മൈഗ്രേൻ തലവേദന മാറാൻ ഇതൊന്നു ചെയ്തു നോക്കൂ…!

മൈഗ്രേൻ തലവേദന മാറാൻ ഇതൊന്നു ചെയ്തു നോക്കൂ…! മിക്ക്യ ആളുകളിലും ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഗം ആണ് തലവേദന എന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ രീതിയിൽ ഉള്ള തലവേദനയാണെങ്കിൽ അധികനേരം നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധകൊടുക്കുന്നതു മൂലമോ, അമിത സ്‌ട്രെസ്സോ മറ്റു ദുർഗന്ധങ്ങൾ ശ്വസിക്കുന്നത് മൂലമോ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ മൈഗ്രേൻ അത് തലച്ചോറിലെ പ്രഷർ കൂടുന്നത് മൂലം ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്.

തലയുടെ മുന്നിലോ പിൻഭാഗത്തോ തലയുടെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്താണ് ഇങ്ങനെ വേദന അനുഭവ പെടുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ മൈഗ്രേൻ കാരണം തന്നെ ആയിരിക്കും. മൈഗ്രേൻ സാധാരണയായും നമ്മളിൽ ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുമാറാത്ത തലവേദനയായി ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് കാലക്രമേണ തലച്ചോറിൽ സ്‌ട്രോക്കിനു വരെ കാരണം ആയേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇങ്ങനെ തലവേദന അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾതന്നെ ചികിൽസിച്ചു മാറ്റുന്നത് തെന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. എന്നാൽ ഇനി ഒരു ഡോക്ടറെയും കാണിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക് ഒരു ഒറ്റമൂലി കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ മൈഗ്രേൻ തലവേദന എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മാറ്റി എടുക്കാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *