റോഡുകളിൽ സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ….!

റോഡുകളിൽ സംഭവിച്ച അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ….! റോഡുകളിൽ യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടനവധി അപകടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. അത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതം ആയി മാത്രമേ സംഭവിക്കുന്നവ ആണ്. ചിയപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ ആയി പോകുമ്പോൾ മുന്നിൽ ഒരുപാട് മരത്തടി കയറ്റി കൊണ്ട് പോകുന്ന വാഹങ്ങൾ ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള വാഹങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് എങ്ങാനും അതിൽ കെട്ടി ഇട്ടിട്ടുള്ള കയർ പൊട്ടിക്കൊണ്ട് അത് എങ്ങാനും റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. പുറകിൽ വരുന്ന വാഹങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനു കാരണം ആയേക്കാം.

 

അത് പോലെ തന്നെ ആണ് ഏതെങ്കിലും ഗ്യാസ് വണ്ടിയും അത് പോലെ തന്നെ പെട്രോൾ ഒക്കെ കൊണ്ട് പോകുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയും ഒക്കെ റോഡിലൂടെ പോകുന്ന സമയത് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് പൊട്ടി തെറിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും. എന്നാൽ അതുപോലെ റോഡുകളിൽ സംഭവിച്ച വൻ അപകടങ്ങളുടെ ക്യാമെറയിൽ പതിഞ്ഞ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *