മോണയിലെ പഴുപ്പ് മാറാൻ അഞ്ചു അടിപൊളി വഴികൾ…!

മോണയിലുണ്ടാകുന്ന പഴുപ്പ് നമ്മളെ വലിയത്തരത്തിൽ ആണ് ബാധിക്കാറുള്ളത്. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത് ഒരു തവണയെങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോണയിലെ പഴുപ്പ് ചിലപ്പോൾ വയ്പ്പുണ്ണിലേക്കും എത്തിച്ചേക്കാം. മൗത് അൾസർ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പുണ്ണ് എന്നത് ഇന്ന് പൊതുവെ എല്ലവർക്കും വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. പ്രണയബദ്ധമെന്ന്യേ ഇത് എല്ലാവരിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പലരും പലരീതിലുള്ള സ്വയം ചികിത്സകൾ നടത്താറുണ്ട്, മിക്കയത്തും സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി കണ്ടതായിരിക്കാം. വായ്പ്പുണ്ണ് വന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പോയി ബി കോംബ്ലസ് വാങ്ങികഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും കൂടുതൽ.

വിറ്റാമിന് ബി കോംപ്ലക്സ് കൂടാതെ, തൈര്, പേരയുടെ ഇലച്ചാവയ്ക്കുന്നവരും മുരിങ്ങയുടെ തോൾ ചെത്തി മുറിവുള്ളയിരത്ത വയ്ക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഹൃസ്വകാലത്തേക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതുമാത്രമായിരിക്കാം. നമ്മൾ എന്തിനു ചികിത്സകൊടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ എല്ലാം കാരണം കൂടെ അറിഞ്ഞുവേണം ചികിൽസിക്കാൻ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാകു. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോണയിലെ പഴുപ്പ് പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഉള്ള അടിപൊളി മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് വഴി മനസിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ ക്രിതുമയി കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.