മൂർഖൻ പൂച്ചകുട്ടിയെ വിഴുങ്ങുന്ന അപൂർവ കാഴച..! (വീഡിയോ)

ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഭീകര വിഷമുള്ള ജീവികളിൽ ഒന്നാണ് പാമ്പ്. സാധാരണയായി മൂർഖൻ, അണലി, ചേനത്തണ്ടൻ എന്നീ പാമ്പുകൾ ആവും പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇടവഴിയിലുമൊക്കെ കാണാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കാളും ഒക്കെ ഉഗ്രവിഷമുള്ള ഒരുത്തൻ ആണ് രാജവെമ്പാല ഇതിന്റെ ഒരു കടിയിൽ നിന്നും വിഷമേറ്റാൽ ഒരു ആണവരെ തട്ടിപ്പോകാം.

പാമ്പുകൾ അത്ര അപകടകാരി ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ മനുഷ്യർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിയുള്ള ഒരു ജീവി ആണ് പാമ്പ് എന്നുതന്നെ പറയാം. മലമ്പാമ്പുകൾ ആണ് പൊതുവെ ഇരകളെ വിഴുങ്ങി ഭക്ഷണമാക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ വിഡിയോയിൽ തന്നെക്കാൾ വലുപ്പമുള്ള ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ വിഴുങ്ങി പുറത്തേക്ക് തിരിച്ച ഇറക്കുന്ന മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കാണാം. ആ അപൂർവമായ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

https://youtu.be/aIgWkLDlxiw

 

The snake is one of the most poisonous creatures in the world. Snakes like cobras, vipers and chenatandan are commonly seen in our country and in the alleys. But rajavembala is a more poisonous man, and if he gets poisoned from a bite, he can steal a man.

Snakes are so dangerous that they are the most feared creature on earth. Steeples are commonly swallowed and fed by prey. But in this video, you see a cobra swallowing a kitten bigger than himself and throwing it out. Watch this video to see that rare shocking sight.