വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച അപകടം…!

വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച അപകടം…! ഒട്ടനവധി വിമാന അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഒരു കായലിലേക്ക് വിമാനം വന്നു പതിച്ച കാഴ്ച വളരെ അധികം ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു വിമാനം നിയത്രണം വിട്ടുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന അപകടം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ ആയി സാധിക്കുക. വളരെ അധികം ശബ്ദത്തോട് കൂടി വലിയ എന്തോ ഭൂമിയേലേക്ക് പതിക്കുന്നപോലെ തോന്നി എന്നായിരുന്നു അവിടെ സംഭവ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്.വിമാനം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് നടത്തേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്.

 

അത് വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലമോ, കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആയേക്കാം. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നാൽ പ്രവചനാതീതമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴോ, ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ അവ്യക്ത മാകുമ്പോഴോ വിമാനം അത്യാവശ്യമായി താഴെ ഇറക്കേണ്ടി വരും. അത്തരത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട റൺ വേയിൽ നിന്നും മാറി അടുത്തുള്ള കായലിന്റെ വക്കത്തു വന്നു ഒരു വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്തു അപകടത്തിൽ പെടുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *