ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഡാമുകൾ….!

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഡാമുകൾ….! ഇന്ന് ഈ ലോകത്തു നമുക്ക് ഒട്ടനവധി ഡാമുകൾ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കും. അതെല്ലാം വളരെ അതികം കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് നിര്മിച്ചെടുത്തവ തന്നെ ആണ്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ ഡാമുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ അതിൽ ഏറ്റവും അതിരം പ്രചാരം നേടിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു മുല്ല പെരിയാർ ഡാം. എന്തെന്ന് വച്ചാൽ അതിന്റെ തകരാറു കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഏതു നിമിഷവും പൊട്ടും എന്ന നിലയിലും എല്ലാം ഭീതിയുടെ നിറവിൽ എത്തിച്ച ഒരു ഡാം കൂടെ ആയിരുന്നു മുല്ലപെരിയാർ. മനുഷ്യനിര്മിതിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിച്ച ഒന്നാണ് ഡാമുകൾ.

ഇവ വന്നതോടുകൂടി ആ നാടിനുവേണ്ടതിലുമധികം വൈദുതി നിര്മിച്ചെടുക്കാനും ആവശ്യത്തിലധികം ജലം വരൾച്ചയിലും ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഡാമുകൾ കാണാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങൾക് മുൻപ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു മുല്ലപെരിയാർ ഡാം. അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഡാമുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ഡാമുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. ഇത്തരത്തിൽ വേണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഡാമുകൾ പണിയാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞുപോകും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാൽ…!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *