മുട്ടകളോട് കൂടി പാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…!

മുട്ടകളോട് കൂടി പാമ്പിനെ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…! ഒരു വീടിന്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും കുറെ അതിനകം മുട്ടകളോട് കൂടി ഒരു കുറെ പാമ്പുകളെ കണ്ടെത്തുകയും പിന്നീട് അതിനെ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളും ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക. വീട്ടിൽ ഒരു പാമ്പു അറിയാതെ അകപെട്ടുപോയാൽ അതിനെ പിടിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പല പരാക്രമവും കാണിച്ചവരാകും മിക്യ ആളുകളും. പാമ്പിനെ എല്ലാവരിലും പേടി ജനിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ വിഷം തന്നെ ആണ്. അത് രക്തത്തിലൂടെ കലർന്ന് തലച്ചോറിലെത്തിയാൽ തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.

നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടും പറമ്പൊ മറ്റോ ആളനക്കം ഇല്ലാത്ത ഏരിയയിൽ ഒക്കെ സാധാരണ പാമ്പുകളെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അത്തരം മൊന്തപിടിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയേ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങളോളം ആളനക്കം ഇല്ലാത്ത പറമ്പാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇതുപോലുള്ള പാമ്പുകളുടെ സഹവാസത്തിനു ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സഹവാസം നടത്തി മുട്ടയിടുകയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മോർഗാൻപാമ്പുകൾ പ്രജനനം നടത്താറുള്ളത്. അതുപോലെ ആളനക്കമില്ലാത്ത ഒരു ഇഷ്ടിക കൂട്ടത്തിൽ പാമ്പുകളുടെ മുട്ട കണ്ടെത്തുകയും ആ മൂർഖൻ പാമ്പിന്റെ മുട്ടകൾ എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *