ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ വയറിലെ വിരശല്യം മാറിക്കിട്ടും…!

ഇതൊരു ടീസ്പൂൺ കഴിച്ചാൽ വയറിലെ വിരശല്യം മാറിക്കിട്ടും…! പൊതുവെ വിര ശല്യവും കൃമി കടിയും എല്ലാം നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെ ആണ്. പൊതുവെ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് വിരശല്യം. ഈ വിരകൾ പലകാരണങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. മണ്ണിലൂടെയോ, വിരശല്യം ഉള്ള ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്കോ, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഇതിനെ മുട്ടൽ ഉണ്ടാകുന്നതുമൂലമോ വിരശല്യം ഉണ്ടായേക്കാം. അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ വയറിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രിത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന തരം പുഴുക്കൾ ആണ് വിരകൾ.

ഇതുമൂലം നമ്മൾക്ക് മലദ്വാരത്തിന്റെ ചുറ്റുമായി ചൊറിച്ചിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചൊറിച്ചിൽ മൂലം പല ആളുകളുടെ ഉറക്കം നഷ്ട്ടപെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്ന് വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പുറത്തുപോകുന്ന വിരകൾ മലദ്വാരത്തിന്റെ ചുറ്റും വീണ്ടും മുട്ടയിട്ട് അത് വീണ്ടും വിരിഞ്ഞു ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ഭാവിയിൽ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വിരശല്യം എളുപ്പം മാറ്റുന്നതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. അതും ഈ ഒരു സാധനം ഒരു ടീസ്പൂൺ കഴിച്ചു കൊണ്ട്.

https://youtu.be/rnplndL67Sk

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *