ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ്,വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് മുഖത്തെ കുഴികൾ,ചുളിവുകൾ എന്നിവ മാറി ചെറുപ്പമാകാൻ…!

ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ്,വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് മുഖത്തെ കുഴികൾ,ചുളിവുകൾ എന്നിവ മാറി ചെറുപ്പമാകാൻ…! മുഖ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധ കേന്ധ്രികരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും നമ്മളിൽ പലരും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തു ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള ചെറിയ കുറവോ പാടുകളോ ഒക്കെ നമ്മെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിച്ചു എന്ന് വരം. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്തു ഉണ്ടാകുന്ന അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പല തരത്തിൽ ഉള്ള ക്രീമുകളും മറ്റും ഒക്കെ വാങ്ങി തേയ്ക്കാറുണ്ട് എന്നത് തന്നെ ആണ് വാസ്തവം.

എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ ഇത്തരത്തിൽ വാങ്ങി തേയ്ക്കുന്ന ക്രീമുകളിൽ ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ കെമിക്കലുകൾ ഉള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് മറ്റു ചില പാർശ്വഫലങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും മുഖം മൊത്തത്തിൽ കേടുവന്നു പോകുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണം ആയി തീരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തു ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ്,വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് മുഖത്തെ കുഴികൾ,ചുളിവുകൾ എന്നിവ മാറി ചെറുപ്പമാകാൻ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള സാധങ്ങൾ വച്ചുണ്ടാക്കാവുന്ന വളരെ നാച്ചുറൽ ആയ ഒരു വഴി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *