ഈ ഒരു ജ്യൂസ് മതി കിഡ്നിയിലെ കല്ല് അലിയിച്ചു കളയാൻ

ഈ ഒരു ജ്യൂസ് മതി കിഡ്നിയിലെ കല്ല് അലിയിച്ചു കളയാൻ. ശരീരത്തിൽ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് കുറവായാൽ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള ദോഷങ്ങള ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും അപകടകരം ആയ ഒരു കാര്യം ആണ് നമ്മുടെ എല്ലാം കിഡ്‌നിയിൽ വന്നു പെടുന്ന ഇത്തരത്തി ഉള്ള കല്ലുകൾ. മൂത്രത്തിൽ കല്ല് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഠിനമായ വേദനയും അത് പോലെ തന്നെ മൂത്രം ശരിക്കു പോകാത്ത അവസ്ഥയും അത് പോലെ വയറിൽ വേദനയും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കിഡിനിയിലെ കല്ല് അലിയിച്ചുകളയാൻ ഈ വിദ്യ മാത്രം മതി.

നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയുന്നത് മൂലം യൂറിക് ആസിഡ് പോലുള്ള പല മൂലകങ്ങളും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ സാധിക്കാതെ മൂത്രാശയത്തിൽ തെന്ന ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിൽ താങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇത് വഴി വയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള മൂത്ര കല്ല് പെട്ടന്ന് തന്നെ അലിയിച്ചു കളയുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി വഴി ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കും.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *