പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ പഴയ അയൺബോസ് മിനുക്കിയെടുക്കാം

പനിയോ തലവേദനയോ ജലദോഷമോ ഒക്കെ വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു മലയാളിക്കും ഇന്ഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ പെട്ടന്നുതന്നെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു മരുന്നാണ് പാരാസെറ്റ മോൾ എന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം. ഇത് ഡോക്ടർ ന്റെ കൈയിൽനിന്നും പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ സ്വയമായി പനിയോ തലവേദനയോ വന്നാൽ വാങ്ങി കഴിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപാടധികം ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

പൊതുവെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പാരസെറ്റമോൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഴയ ഏതൊരു അയർബോക്സും പുതു പുത്തൻ പോലെ വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ആക്കാമെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ. എന്നാൽ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നതാണ്. പണ്ടുകാലത് ചിരട്ടകൾ കത്തിച്ച അതിന്റെ കനൽ എടുത്തിട്ട് പഴയ ഒരു ഇരുമ്പുപെട്ടിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിന്നവരായിരുന്നു പലരും. എന്നാൽ അതിനേക്കാളെല്ലാം വളരെ ആശ്വാസമായിട്ടായിരുന്നു ഇക്ടറിൽക്കൽ ആയാണ് ബോസ്ഉകളുടെ വരവ്. ഇതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ തേച്ചു മിനുക്കാനായി സാധിച്ചു. എന്തന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കാലങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ഉപയോഗം പല അയൺബോസ് കളുടെ ഉപയോഗം അതിനെ നിറം മങ്ങിയതാകും. ആയാണ് ബോക്സ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അതിനായി ആരും മുതിരാറില്ല. എന്നാൽ മൂന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പാരസെറ്റമോൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആയാണ് ബോക്സിന്റെ വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന രീതിയിലാക്കാനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.