വെറും ഒരു ടീസ്പൂൺ പരിപ്പുമതി ഇനി നിങ്ങളുട മുഖം വെട്ടി തിളങ്ങും.

നമ്മൾ പൊതുവെ സൗന്ദര്യത്തിനു പ്രാധാന്യം നല്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ് ആ കാര്യത്തിൽ. ശരീര സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഖ സൗന്ദര്യത്തിനു തന്നെയാവും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ മുഖം കരുതിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കാര്യമായി അലട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മുഖം മാറി തിളങ്ങുന്നതും ക്ലിയറുമായ മുഖം ലഭിക്കാൻ കൊതിക്കത്തരായി ആരുമില്ല.

ഇതിനായി വിപണിയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന കെമിക്കൽസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫേസ് ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും എല്ലാം പലരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അത്രയ്ക്ക് ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുമാത്രമല്ല കാലക്രമേണ ഇതിന്റെയെല്ലാം പാർശ്വഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വരും. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്നും കറിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പരിപ്പ് മതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തിളങുന്ന മുഖകാന്തി വീണ്ടെടുക്കാൻ. അതിനായി ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ പരിപ്പ് ഉപയാഗിച്ചു ഇത് ഉണ്ടാക്കി മുഖത്തു തേച്ചാൽ മതി. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

We are generally very careful about beauty because we are people who are important to beauty. Facial beauty is the most important aspect of body beauty. So, it’s a worry ing thing to keep a face. No one would like to have a shining, clear face.

Many people use a lot of face creams and lotions that contain chemicals that are available on the market. But none of this is very effective and over time, you will have to experience the side effects of all of them. But the nuts at home for everyone we always use for curry are enough to restore your boiling face. For this, you can use the pulses as you can see in this podding and apply it on your face. Watch the video.