വണ്ണം വയ്പ്പിയ്ക്കാൻ കപ്പലണ്ടി ഉപയോഗിച്ചൊരു റെസിപി….!

കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്ന ഉണ്ടാക്കൂ. അടിപൊളി റെസിപി. ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോടീൻ തരുന്ന ഒരു നട്സ് ആണ് കപ്പലണ്ടി. അത് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വിഭവം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുവാൻ ഉള്ള വഴികൾ അറിയുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ചായയോട് ഒപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെയും കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ഡിഷ് തന്നെ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കും കൊടുക്കുക ആണ് എങ്കിൽ എല്ലാവര്ക്കും ഈ ഡിഷ് വളരെ അധികം ഇഷ്ടപെടും. ഇത് എങ്ങിനെ ഉണ്ടകും എന്നത് നമ്മുക്ക് നോക്കാം.

ആദ്യം നിങ്ങൾ കുറച്ചു കപ്പലണ്ടി എടുത്തു വെള്ളത്തിൽ കുതുർത്ഥി വയ്ക്കുക പിന്നീട് അത് എടുത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടു അരച്ചെടുക്കുക. അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ കുറച്ചു ബട്ടറോ , അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ചേർത്ത് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വച്ച അരപ്പു ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല പോലെ വേവിച്ചു കൊണ്ട് അതിലേക്ക് ശർക്കര ഉരുക്കി ചേർത്ത് കുടുത്ത നന്നായി കട്ടി ആക്കി എടുക്കു. പിന്നീട് അത് തണുത്ത ശേഷം കുഴച്ചു ചെറിയ ഉരുള ആക്കി വയ്ക്കാവുന്നതുനു. അതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾകക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *