ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപെട്ട ആളുകൾ….!

ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപെട്ട ആളുകൾ….! ഭാഗ്യം തുണയ്ക്കുക, ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഈ ലോകത്തു ഭാഗ്യവാന്മാരായ വ്യക്തികളും ഭാഗ്യം തീരെ ഇല്ലാത്തതും ആയ ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ അത്തരത്തിൽ തീരെ ഭാഗ്യം ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ അധികം അത്ഭുതം എന്നോണം ചില ഭാഗ്യങ്ങൾ ഒക്കെ വന്നു ചേർന്നേക്കാം. അത്തരത്തിൽ നിര്ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ നിന്നും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതം ആയി മാത്രം ഭാഗ്യം വന്നു ചേരുന്ന ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആളുകൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ അത്രയും ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് താമസയോടെ വേണമെങ്കിലും പറയാം.

അതിനു കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും തെന്നി മാറി പോകുന്നത് അത്രയും അതികം വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങൾ തന്നെ ആണ്. അതും വലിയ രീതിയിൽ ഉള്ള കുറച്ചു വിമാനം പോലെ ഉള്ള വാഹന അപകടങ്ങങ്ങളിൽ നിന്നും ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് അയാൾ പോലും ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആയി സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അത് എന്ത് കൊണ്ട് ആണ് എന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസിലാകും. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *