പറമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ചെടി അപകടം, സൂക്ഷിക്കുക….!

പറമ്പിൽ കാണുന്ന ഈ ചെടി അപകടം, സൂക്ഷിക്കുക….! നമ്മുടെ വീടിന്റെ പറമ്പുകളിൽ പോയി നോക്കുക ആണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് അതികം ചെടികളും കായ്കളും ഫലങ്ങളും ഒക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതിൽ മിക്യതും വളരെ അതികം ഔഷത ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആകും. എന്നാൽ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ചെടികൾ വളരെ അധികം അപകടം നിറഞ്ഞതും ആണ്. അത്തരത്തിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷം പോലെ എഫ്ഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടനവധി ചെടികൾ ഇന്നോ ഓരോ വീട്ടു പറമ്പിലും കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കും. അതുപോലെ ഈയൊരു ചെടി ആണ് ഉമ്മം. ഉമ്മം വിഷവും അതുപോലെ തന്നെ മറു വിഷവും ആണ്.

എന്നുവച്ച പേപ്പട്ടി വിഷത്തിനു വളരെ നല്ലൊരു മറു മരുന്ന് തന്നെ ആണ് ഉമ്മം. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. ഇതിന്റെ പുറം ഭാഗത്ത് ആയി കൂർത്തതും അതുപോലെ തന്നെ നേരിയതും ആയിട്ടുള്ള മുള്ളുകൾ കാണുവാൻ സാധ്‌ക്കും. ഇത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കോച്ചി വലിച്ചിലിനും വേദനയ്ക്കും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാരും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഗുണത്തേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരി ദോഷം ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തെല്ലാം ആണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *