ഇതുചെയ്താൽ വീട്ടിലുള്ള ഏല്ലാ എലികളും ഇതിൽ കുടുങ്ങും

ഇതുചെയ്താൽ വീട്ടിലുള്ള ഏല്ലാ എലികളും ഇതിൽ കുടുങ്ങും. അത്രയും അടിപൊളി ആയ ഒരു എലിക്കെണി ആണ് ഇത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എലിയെക്കൊണ്ടുള്ള ശല്യത്തിന് പല വിധത്തിൽ ഉള്ള മാര്ഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചുനോക്കി ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല എങ്കിൽ എലികളെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കൊന്നൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏലി ശല്യം മിക്യവീടുകളിലെയും ആളുകളെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശനം താനെ ആണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എലികളെ ഓടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി അതൊക്കെ പാളിപോയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്തുവരുന്ന ഒന്നാണ് എലിക്കെണി. എന്നാൽ എൽ എലിക്കെണി വച്ചാൽ അതിൽ ആകെ കൂടിപ്പോയാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എലികൾ മാത്രമായിരിക്കും വന്നു പെടുന്നത്. എന്നാൽ ചിലനേരങ്ങളിൽ ഒന്നും പെടാറുമുണ്ടാകില്ല. എലിശല്യം കൊണ്ടുതന്നെ എലികളെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന പാമ്പിന്റെ എണ്ണവും കൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നേരിടുന്നത്. അത് എളുപ്പം പരിഹരിക്കാനായി കടകളിൽ നിന്നും വിലകൊടുത്തു എലിവിഷം വാങ്ങി വയ്ക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വയ്ക്കുന്ന എലിവിഷം എലികൾക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യർക്കും അത് ഹാനികരമാണ്. ഇവിടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ എലികളെലെയും  ഒറ്റയടിക്ക് പിടിക്കൂടാനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xel7ഖൽബിറി