വണ്ണം വയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇത് കാണുക (വീഡിയോ)

നമ്മളിൽ പലരും വണ്ണം കുറവുള്ളത് എന്ന പ്രശനം ഉള്ളവരാവാം. വണ്ണം കുറവ് മൂലം നമ്മുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സ് പാകമാകാത്ത വരുന്നതും, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കളിയാക്കലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാവാം നമ്മൾ. അവൻ തോറ്റിക്കോൽ ആണ് അവൻ/അവൻ ആ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചാൽ കോലുമ്മേൽ തുണിചുറ്റിയപോലെ എന്നൊക്കെ.

ഇത്തരം കളിയാക്കലുകളിൽ നിന്നും രക്ഷനേടാൻ വാരിവലിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാകും നമ്മൾ, എന്നാൽ എത്ര അമിതമായ അളവിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ഒരുമാറ്റവും നമ്മളിൽ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല. മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ ആണ്. അത് നമ്മുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട എടുക്കാനായി ഒരുപാട് വഴികൾ നമ്മുക്ക് ഉണ്ട് അതെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ചാൽ നമ്മുക്കും അതുപോലെ ആകർഷകമായ ശരീരം സ്വന്തമാക്കാം. അതിനു വേണ്ട ഭക്ഷണ രീതികളും കുറെയേറെ ടിപ്സും ഈ വിഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.