മുഖക്കുരു ഇല്ലാതാക്കാനും മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ പോകാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ….!

മുഖക്കുരു ഇല്ലാതാക്കാനും മുഖക്കുരു വന്ന പാടുകൾ പോകാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ചു നോക്കൂ….! അതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള വളരെ അധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന പേരയിലയും അതുപോലെ തന്നെ കസ്തൂരി മഞ്ഞളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി വഴി. നമ്മളുടെ മുഖം എത്ര ക്ലിയർ ആണെങ്കിലും വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കയറിവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് മുഖക്കുരു. ഇത് മുഖത്തുവന്നു നിറയുന്നത് മൂലം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ എണ്ണമയം കൂടിയ സ്കിന്നിൽ ആണ് പൊതുവെ മുഖക്കുരു വരാൻ സ്‌ഥതകൾ ഏറെയുള്ളത്.

 

മാത്രമല്ല ഇത്തരം ആളുകൾ എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചതും വറുത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടും മുഖത്ത് വളരെയധികം കുറവാണ് നിറയാനും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മുഖക്കുരു മാറി മുഖകാന്തി വർധിപ്പിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കലുകൾ മുഖത്ത് വാരിത്തേച് ഒരുപാട് സൈഡ് എഫക്ടിനു വഴിവച്ചവരാവും നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ വെറും പേരയിലയും അതുപോലെ തന്നെ മുഖകാന്തിക്ക് ഏറ്റവും അനിയോജ്യമായ ഒരു ഔഷധമായ കസ്തൂരി മഞ്ഞളും ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്ത ശേഷം ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഉരുപയോഗിച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി, നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെ പാടുകളും കുരുക്കളും മാറി മുഖം നല്ല ക്ലിയർ ആവും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *