കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമക്കും കഫംകെട്ടിനും പെട്ടന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാം

കുത്തി കുത്തിയുള്ള ചുമക്കും കഫംകെട്ടിനും പെട്ടന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കാം. ചുമയും കഫംകെട്ടും ഒക്കെ എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ഒരുപോലെ വരുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. കൂടുതൽ ആയും അത് കണ്ടുവരാറുള്ളത് ചെറിയ കുട്ടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം ചെന്ന വയസായ ആളുകളിലും ഒക്കെ ആണ്. ചുമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കഫം കെട്ട് ആണ്. കഫം കെട്ട് മൂലം ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്നത് കഫം മൂലമുള്ള ചുമ തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ ഒരു ചുമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നത് വളരെ അധികം ശ്രമകരമായ ഒരു പണി തന്നെ ആണ്.

 

അത്തരത്തിൽ കഫത്തോട് കൂടെ ഉള്ള ചുമകൾ മാറ്റുനതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മെഡിക്കൽഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും പല മരുന്നുകളും വാങ്ങി ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഇല്ലാതെ തന്നെ വളരെ അധികം നാച്ചുറലായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ചുമ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കുരുമുളകും അതുപോലെ തന്നെ തേനും, ഇഞ്ചി നീരും ചേർത്ത് കൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി മരുന്ന് ഇതിലൂടെ അറിയാൻ സാധികുനന്തന്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *