മൂലക്കുരു പെട്ടന്ന് പറ്റിപ്പോകും, കറ്റാർവാഴയും ഇതും കൂട്ടി വച്ചാൽ….!

മൂലക്കുരു പെട്ടന്ന് പറ്റിപ്പോകും, കറ്റാർവാഴയും ഇതും കൂട്ടി വച്ചാൽ….! കറ്റാർവാഴ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എത്ര വേദനയുള്ള മൂലക്കുരുവും പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു പറയാൻ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതുമായ ഒരു രോഗ അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ്. ഇത് സാധാരണ എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിചാരം നമ്മുടെ മലധ്വരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാധാ കുരു ആണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് പാരമ്പര്യമായും പല ആളുകളിലും കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു സാധാരണ കുറവായി രൂപപെടുന്നതല്ല.

മലം പോകാതെവരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പ്രെഷർ കൊടുക്കുന്നതുമൂലം മലധ്വരത്തിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ തടിച്ചുകൂടി മലധ്വസത്തിനകത്തോ പുറത്തോ ആയി കാണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് പൈൽസ് അഥവാ മൂലക്കുരു. ഇത് വന്നവർക്ക് മനസിലാവും എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നേണ്ടന്നു. മല വിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല നമ്മുക്ക് പൂർണമായി ഒരു സ്ഥലത്തു ഉറപ്പിച്ചു ഇരിക്കുന്നതിന് വരെ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മൂലക്കുരു മൂലമുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായി മൂലക്കുരു വളരെ പെട്ടന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കറ്റാർവാഴ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ഒറ്റമൂലി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *