എത്ര പഴകിയ കറുത്ത പാടുകളൾക്കും ഇനി ഇതു മതി…!

എത്ര പഴകിയ കറുത്ത പാടുകളൾക്കും ഇനി ഇതു മതി…! കഴുത്തിലെ കറുപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് തടിച്ച ആളുകളിൽ ആണ്. ഇത് ശരീരത്തിലെ സ്കിന്നുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഉരസലുകൾ മൂലം രൂപപ്പെടാറുണ്ട്. ഇന്ന് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്ന മായി മാറിയിരിക്കുക ആണ്.. ചില രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ലക്ഷണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും മരുന്നിന്റെ സൈഡ് എഫക്ട് മൂലമോ ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ കഴുത്തിലും മറ്റു ശരീരത്തിന്റെ ഇടുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആയി കറുപ്പും കറുത്ത പാടുകളും ഒക്കെ രൂപ പെടുന്നതിനു കാരണം ആകുന്നുണ്ട്.

ചില ഹോർമോണുകളുടെ സമനില തെറ്റുന്നത് മൂലവും ഈ കറുപ്പുണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതകൾ കൂടുതൽ ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റ ഇടതുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിൽ ആണ് ഇത് കൂടുതലായി വന്നു ചേരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കറുപ്പ് മാറ്റുന്നതിനായി പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളും നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ടൊന്നും ഫലം ഉണ്ടായതായി കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇതാ നിങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെയും മറ്റു സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളുടെയും കറുപ്പ് വളരെ പെട്ടന്ന് തന്നെ മാറ്റി എടുക്കുന്നതിനുള്ള അടിപൊളി നാച്ചുറൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനായി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *