വട്ടച്ചൊറിയും സ്കിന്നിലെ പാടുകളും മാഞ്ഞുപോയി ഈ വെള്ളം മതി…!

വട്ടച്ചൊറിയും സ്കിന്നിലെ പാടുകളും മാഞ്ഞുപോയി ഈ വെള്ളം മതി…! വട്ട ചൊറി എന്നത് ഇന്ന് പല ആളുകളിലും കണ്ടു വരുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ്. എന്നാൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റി എടുക്കുക എന്നത് പ്രയാസം ഏറിയ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് വന്നു മാറി കഴിഞ്ഞാലും ഉള്ള പാടുകൾ കളയുന്നതും എളുപ്പമല്ല. പൊതുവെ ഇത്തരത്തിൽ വട്ടച്ചൊറി ഒക്കെ വരുനന്തിന് കാരണം പലരും സ്കിൻ വെളുക്കന്നതിനുമൊക്കെ ആയി ഒരുപാടുതരത്തിൽ ഉള്ള കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്രീമുകളും ലോഷനുകളും വാങ്ങിതേയ്ച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടും മാത്രമല്ല മറ്റു അലർജി കൊണ്ടും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്.

അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മിക്ക്യ ആളുകൾക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശനം ആയി മാറിയിരിക്കുക ആണ്റി ങ്കൽസ് അഥവാ വട്ടച്ചൊറി പോലെ സ്‌കിന്നിനെ ബാധിക്കുന്ന അസുഗം. ഇതെങ്ങാനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട ചൊറി വന്നഭാഗം മാന്തി പൊട്ടി അവടെ പഴുത്തു ചെലം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടന്ന് മാറ്റി എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വട്ടച്ചൊറിയും സ്കിന്നിലെ പാടുകളും മാഞ്ഞുപോവാനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *