ഭീകര കാട്ടുപോത്തിന്റെ മുന്നിൽപെട്ട ആ സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ….!

ഭീകര കാട്ടുപോത്തിന്റെ മുന്നിൽപെട്ട ആ സ്ത്രീക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ….! കട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഒറ്റയാനാ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളക്ക് അറിയാമല്ലോ, അത് പോലെ തന്നെ ആണ് കാട്ടു പോത്തുകളും ഇവയും കാട്ടാനകളെ പോലെ ഭീകരന്മാർ ആണ്. കാരണം ഇവയുടെ കണ്മുന്നിൽ എന്ത് തന്നെ കണ്ടാലും കുത്തിമറിച്ചിടുക തന്നെ ചെയ്യും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെ ആണ്. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധിയകം താടിയും വലുപ്പവും ഉള്ള കാട്ടുപോത്തുകളുടെ ആക്രമണം നേരിടേണ്ടിവരുന്ന ആളുകളുടെ കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം.

ഇത്തരത്തിൽ ഒരു കാഴ്ച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം എല്ലാ ആളുകളെയും പേടി പെടുത്തുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള റോഡുകളിലൂടെ ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കുന്നത് ഒന്ന് ആനകളെയും രണ്ടാമതായി കാട്ടുപോത്തിനെയും ആണ്. കാരണം ഇവ രണ്ടും ആണ് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാട്ടു വഴികളിൽ ഒക്കെ സാധാരണ ആയി കാണാൻ കഴിയുക. മാത്രമല്ല ഇവ ഒരുപാട് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തിയ കഥകളും മറ്റും നമ്മൾ പറയുന്നതായും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത്തരത്തിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കുറച്ചു ഞെട്ടിക്കുന്ന അക്രമങ്ങൾ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *