സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവർ….!

സ്രാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവർ….! കടലിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരി ആയ ഒരു ജീവി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരമേ ഉണ്ടാകു അത് സ്രാവ് ആണ് എന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്രാവിന്റെ മുന്നിൽ ഏതൊരു ജീവി പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും അത് വളരെ അധികം ഭയാനകമായ രീതിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തുകയും പിന്നീട് അതിനെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് മനുഷ്യൻ ആയാലും ശരി സ്വന്തം വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട മറ്റേതൊരു മീൻ ആയാൽ പോലും ശരി. അത്തരത്തിൽ കടലിൽ കുളിക്കാനും ബോട്ടിങ്ങിനും ആയി ഇറങ്ങിയ മനുഷ്യരെ സ്രാവ് ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

ഇതിനു മുന്നേയും സ്രാവുകൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഇതുപോലെ ഭയാനകമായ രീതിയിൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ വന്നു കൊണ്ട് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. അതും ഒരു ദയയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കടിച്ചു കീറി ഒരു പൊടി പോലും ബാക്കി വയ്ക്കാത്ത തരത്തിൽ. അത്തരത്തിൽ വളരെ അതികം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്രാവിന്റെ കുറച്ചധികം ആക്രമണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *