നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ ഈ 6 പിഴവുകൾ ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ ചർമ്മം അപകടത്തിലാണ്

നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലത്തിൽ ഈ 6 പിഴവുകൾ ഉണ്ടോ? എങ്കിൽ ചർമ്മം അപകടത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതികൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനു എന്ന പോലെ ചർമ്മത്തിനും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഒരു തേനീച്ച കുത്തുകയോ അതുപോലെ തന്നെ പൊള്ളൽ ഏൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വീർപ്പ് വന്നു അതിനെ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സേൽസ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഇൻഫ്ളമേറ്ററി കോശങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ ഉള്പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ ഏതൊരു വിധത്തിൽ ഉള്ള പൊള്ളലിൽ നിന്നോ മുറിവിൽ നിന്നോ ഒക്കെ സംരക്ഷിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന ആന്റി ഇൻഫ്ളമേറ്ററി ആയ ഭക്ഷങ്ങൾ, ഉദാഹരണത്തിന് പിസ്സ, പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സ്, ഐസ് ക്രീം പോലുള്ളവ നമ്മയുടെ ചര്മത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ ചുക്കി ചുളിക്കുന്നതിനും പെട്ടന്ന് തന്നെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. അതിനു പരിഹാരമായി നല്ല വിറ്റമിൻസ്, ഫൈബർ ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഴങ്ങൾ പോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഉള്ള കൂടുയത്താൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കൃത്യമായി ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *