ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മലബന്ധം എന്ന പ്രശനം ഉണ്ടാകില്ല

പലരും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുള്ള പ്രശനമാണ് മലം മുറുകിയിരുന്ന് അത് പോവാത്ത അവസ്ഥകളൊക്കെ. മലബന്ധം മൂലം പല അസ്വസ്ഥതകളും പലർക്കും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. ശരിക്കും മലബന്ധം എന്നത് കാലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വൈകീട്ടോ ഒരു നേരമോ രണ്ടുനേരമോ മലം പോവാത്ത അവസ്ഥയല്ല. മറിച്ച് മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസമോ മലം പോവാതെ ഇരിക്കുകയും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതിനെയുമാണ് മലബന്ധം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്.

മലത്തിന്റെ നിറം നോക്കിയും അത് വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നാണോ പൊങ്ങിയാണോ കിടക്കുന്നത് എന്നുനോക്കിയുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഭക്ഷണത്തെ എത്രമാത്രം ദഹിപ്പിക്കുന്നെണ്ടെന്നും നിങ്ങൾ ഹെൽത്തി ആണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. നിറത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണേൽ പലർക്കും പലനിരത്തിലുമാണ് നമ്മുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ചിലർക്ക് മഞ്ഞ, ബ്രൗൺ, റെഡ്, ഇളം കറുപ്പ് എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ വെറും പതിനഞ്ചു മിനിറ്റുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എത്ര കടുത്ത മലബന്ധവും മാറ്റാൻ ഒരു എളുപ്പവഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

The problem that many have heard is that the stool swells and does not go away. Many people experience discomfort due to constipation. Constipation is not a condition where you do not go stools for a while or two times in the evening. Constipation is a common occurrence of stools for three or more days and for a couple or three months.

By looking at the colour of the stooland whether it is low or floating in the water, you will know how much your body is burning food and whether you are healthy. As for the colour, many people find our on the streets, some of them have yellow, brown, red, and light black. But in this video you will find an easy way to remove your severe constipation in just fifteen minutes. Watch the video.