മുടി കൊഴിച്ചിലിന്റെ പ്രശനം ഇനി ഉണ്ടാവില്ല.

ഇന്ന് മിക്ക്യ ആളുകളെയും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശനമാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ. ഇത് പെണ്ണുങ്ങളിലായാലും ആണുങ്ങളിലായാലും പ്രയബദ്ധമെന്ന്യേ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്ന മാറ്റവും അമിത വായു മലിനീകരണം മൂലം മുടിയിൽ ചെളിയും മറ്റും പറ്റിപിടിച്ചു അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതുമെല്ലാമാണ് ഇന്ന് പലയാളുകളിലും ഇത് ഒരു കോമ്മൺ പ്രശനമായി കണ്ടു വരുന്നത്.

മുടി കൊഴിച്ചിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും മുടി തഴച്ചുവളരുന്നതിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിൽ പലരും. പലതരം ഓയിലുകൾ പലതരം ഷാമ്പൂ, കണ്ടിഷണറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വിപരീരത ഫലം ലഭിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമൊന്നും ഇതുവരെ ആർക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മുടികൊഴിച്ചിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുടി പിന്നെ കോഴിയില്ല. അതിനായി ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തുനോക്കിയാൽ മാത്രം മതി. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ..

 

Today, Mikka is a problem that bothers people. It’s a problem with women or men. This is a common problem that many people today see as a change in our lifestyle diet and excessive air pollution that causes mud and mud in their hair to become unnoticed.

Many of us do a lot of things to reduce hair loss and to grow hair. Different types of oils, different types of shampoo, conditioners. But no one has ever heard of any thing good about this except that it has the opposite effect. If you have hair loss problems, find the causes and make a cure for it, then your hair will no longer be chicken. Just follow the following in this video. Watch the video.