പാറ്റകളെ തുരത്താം പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്…!

പാറ്റകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോക്രോച് എന്നതിന്റെ ശല്യം ഒഴുവാക്കാൻ പൊതുവെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു സാധനം ആണ് ഹിറ്റ്. പക്ഷെ ഇത് മൂലം പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാറ്റകളെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഇതിൽ പറയുന്ന പോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസിയായി തുരത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവെ പാറ്റകൾ അടുക്കളയിലെ സിങ്ക്, കട്ടിലിന്റെയോ മേശയുടെയോ എന്നിങ്ങനെ അടഞ്ഞു ഇടുങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കാണാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല. മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ വന്നിരുന്ന് വസ്ത്രം തിന്നു ഓട്ടയാക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്.

പാറ്റ നമ്മുടെ അടുക്കളയിലെ പാത്രത്തിലും മറ്റു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ആ പത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഫുഡ് പോയ്സൺ വരുന്നതിനു ഇടയാക്കുന്നു. പാറ്റ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള വഴികളും നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട്. പാറ്റ ഗുളികയും ഹിറ്റ് സ്പ്രേയുമൊക്കെ എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉപയോഗമെല്ലാം പാറ്റയ്ക്കെന്നപോലെ നമ്മുക്കും വളരെയേറെ ദോഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. മുന്നേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാറ്റകളെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു അടിപൊളി വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *