ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക.

കൊളസ്‌ട്രോൾ എന്നത് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പ്രായമായവരിൽ മാത്രം കണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു.. എന്നാൽ ഈ ഇടയായി ഇത് ചെറുപ്പകാർക്കിടയിലും നാം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലെ ഭക്ഷണത്തിൽ വന്ന മാറ്റം തന്നെയാണ്. ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും, കൊഴുപ്പു അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളും വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമെല്ലാം ഈ കൊളസ്‌ട്രോളിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂട്ടാൻ ഇടയാവുന്നുണ്ട്.

എന്നാൽ പലരിലും കൊളസ്‌ട്രോൾ അധികമാകുന്നത് അറിയാതെ ഹാർട്ട് അറ്റാക് മൂലം മരണം സംഭവിച്ചതായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൊളസ്‌ട്രോൾ എന്ന വില്ലനെ മുൻകൂട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞ അതിനുള്ള മുന്കരുതലുകള് എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു മോചനം ലഭിക്കുകയുള്ളു. കൊളസ്‌ട്രോൾ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ട ചില ഭക്ഷണ രീതിൽ ഉണ്ട്. ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നതരത്തിലുള്ള ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊളസ്‌ട്രോൾ ഉള്ളവർ ഒരിക്കലും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതായിരുക്കും ഏറ്റവും ഉചിതം. അതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Cholesterol was a problem that was found only in the elderly in the early days. But this is a place where we see it among young people. All this is because of the change in our lifestyle diet. Fast food, fatty foods, fried and roasted foods can increase the level of cholesterol in our body.

But we have heard that many people have died of heart attack without knowing that cholesterol is high. So, we can get rid of heart disease simply by taking precautions to identify the villain of cholesterol. There are certain diets that people with cholesterol should definitely follow. These foods, as seen in this podium, are best suited to be eaten by people with cholesterol. Watch this video for that.