ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂച്ച…..!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പൂച്ച…..! പൂച്ചകളെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. ഇന്ന് ഓരോ വീടുകളിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വളർത്തുന്നതോ അല്ലാത്തതും ആയ ഒരുപാട് പൂച്ചകളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കും. പൂച്ചകൾ വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവം ഉള്ള ജീവികൾ ആയതു കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് പലരും അത്തരത്തിൽ പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പൂച്ചകൾ പോലെ അല്ല പലരും വളർത്തി വരുന്ന പൂച്ചകൾ. ഓരോ ബ്രീഡിൽ പെട്ട പൂച്ചകളെ കാണുവാൻ തന്നെ വളരെ അധികം മനോഹരം ആണ്. കണ്ണെടുക്കാൻ തോന്നാത്ത തരത്തിൽ ഉള്ള പൂച്ചകൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുണ്ട്.

കൂടുതലും ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപെടുന്ന പൂച്ചകൾ ദേഹം മുഴുവനും തോപ്പ ആയ രോമങ്ങൾ ഉള്ള സിനിമകളിൽ കാണുന്ന പൂച്ചകളെ ഒക്കെ ആണ്. പൊതുവെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പൂച്ചകൾ ആകട്ടെ അതുപോലെ നമ്മൾ വാങ്ങി വളർത്തുന്ന വില കൂടിയ ബ്രീഡുകളിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള പൂച്ചകളൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. എല്ലാം ചെറിയ ഉയരം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുക ഉള്ളു. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ കണ്ടു വരാറുള്ള പൂച്ചകളെക്കാൾ ഒക്കെ മൂന്നിരട്ടി വലുപ്പത്തിൽ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പൂച്ചയെ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *