താരനും മുടികൊഴിച്ചിലും ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് കരുതിയിരുന്നവർ ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച നോക്ക്

താരനും മുടികൊഴിച്ചിലും മാറില്ല എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് ഇതാ ഒരു പരിഹാരം. നാച്ചുറൽ ഷാമ്പൂ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം. ഇതിനായി കുറച്ച് ചെമ്പരത്തിയിലകൾ എടുക്കുക. പണ്ടുള്ള കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഷാംപൂ ആയിരുന്നു ഇത്. ചെമ്പരത്തിയിലെ ഇലയോ, അല്ലെങ്കിൽ പുവോ നമുക്ക് ഇതിനായി എടുക്കാം.
ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഇല ഇടുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ആറിയ കഞ്ഞി വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തലയ്ക്ക് തണുപ്പു കിട്ടാനും, അഴുക്ക് പോകാനും ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടാനും സാധിക്കും.
ഈ രണ്ട് ഔഷധഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുടിക്ക് തന്നെ നല്ല വളർച്ച കിട്ടാനും താരൻ, മുടികൊഴിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ആകാനും ഇതുകൊണ്ട് സഹായിക്കും.

ഈ നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഷാംപൂകളും നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആഴ്ചയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുടിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഈ നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ പരിഹാരമാകും.

പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന ഒരു ആയുർവേദ ഉൽപന്നം ആയിരുന്നു ഇത്. സ്വന്തമായി തന്നെ യാതൊരുവിധ തരത്തിലുള്ള പൈസ ചെലവുമില്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് നാച്ചുറൽ ഷാംപൂ നിർമ്മിക്കാനാവും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *