ഇത് കഴിച്ചാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഗുണങ്ങൾ.

കുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർക്ക് വരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കഫക്കെട്ട്. സാധാരണയായി തണുത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. കഫം എന്നത് നമ്മൾ കഴുകുന്ന ഭക്ഷണത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അതിന്റെ അന്നരസം ആമം ആയി മാറുകയും പിന്നീട് ഇത് രക്തത്തിൽ കലർന്ന് ശരീര അവയവങ്ങളിൽ പറ്റിപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും കഫം എന്നുപറയുന്നത്.

ഇങ്ങനെ രക്തത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകൂന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം കഫം പറ്റിപിടിക്കുകയും പിന്നീട് ആ അവയവൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു. കഫം മൂലം തുമ്മൽ, തൊണ്ടവേദന, തലവേദ, പുറം വേദന തലയിൽ നീർക്കെട്ട് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കഫം കേട്ട് മാറാൻ പലതരത്തിലുള്ള കഫ്സിരുപ്പുകളും വാങ്ങി കഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും നമ്മൾ. എന്നാൽ ഇതെല്ലം അല്പനേരത്തേക്കുള്ള ആശ്വാസം മാത്രമാണ് നൽകുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ കഫവറും വളരെ പെട്ടന്ന് അലിയിച്ചുകളഞ്ഞു ശരീരം ശുദ്ധികരിക്കാൻ ഈ വിഡിയോയിൽ കാണുന്നപോലെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ മതി. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Phlegm is a disease that occurs from children to the elderly. It is not usually caused by eating cold food. Phlegm is the process of burning the food we wash and its food becomes a tortoise and then it is mixed in the blood and stuck to the body organs.

Wherever the blood flow passes through, the phlegm is stuck and then the organs become sick. Phlegm causes many diseases like sneezing, sore throat, headache, back pain, swelling of the head. We buy a variety of coughs to get rid of this kind of cough. But all this is only a little relief. You can dissolve all the caffeine in your body quickly and eat it as you can see in this powder to cleanse your body. Watch the video for that.