കാളയെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതിനിടെ കാള ചാടിപോയപ്പോൾ….!

കാളയെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതിനിടെ കാള ചാടിപോയപ്പോൾ….! മക്കെട്ടിലെ ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റും ആയി കാളകളെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ട് വന്ന ഒരു കാളയെ ചന്തയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിനിടെ ആ കാള ആളുകളെ എല്ലാം തട്ടി തെറിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നും കത്തിച്ചു ചാടുകയും പിന്നീട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ ആയി സാധിക്കുന്നതാണ്. നാൽക്കാലി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട സസ്യബുക്ക് ആയ ഒരു ജീവിയാണ് കാള. അതുകൊണ്ട് അത് കൂടുതലും പുല്ലും കാടി വെള്ളവും ഒക്കെ ആണ് ഭക്ഷിച്ചു ജീവിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാളകളെ ഒന്നും ഇറച്ചിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. മറിച്ചു ചരക്കെടുക്കാനും മറ്റും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ പൊതുവെ പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ട്രാക്ടറുകൾക്ക് പകരം നിലമുഴാനും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് കാളകളെയാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പുറകിൽ ചക്രങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ചു കാളവണ്ടി എന്നപേരിൽ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കാളകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു ആവശ്യത്തിന് വാഹനത്തിൽ കയറ്റി കൊണ്ട് വന്ന ഒരു കാള കാണിച്ചു കൂട്ടിയ പരാക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണുവാൻ സാധിക്കുക. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.