ജീവനെടുക്കുന്ന കാട്ടുതേനിച്ചയിൽനിന്നും തേനെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ…!(വീഡിയോ)

തേൻ എന്നത് എല്ലാവര്ക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പടെ പ്രായമായവർക്ക് വരെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് തേൻ. വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണങ്ങളും പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കുമുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് തേൻ. നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പൊള്ളലോ മറ്റോ ഏറ്റാൽ അവിടെ തേൻ പുരട്ടുന്നത് അൽപ്പശ്വാസത്തിന് സഹായകരമാണ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.

മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തും പുറത്തുമായി എല്ലാം വളരെയധികം ഗുണകരമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന വളരെയേറെ ഔഷധമൂല്യം ഉള്ള ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ തേൻ കാറ്റിൽ നിന്നും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് എന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഭീമാകാരമായ കൂട്ടിൽ നിന്നും വളരെ അപകടം പിടിച്ച കാട്ടുതേനിച്ചയുടെ കുത്തേറ്റാൽ മരണം വരെ സംഭവിച്ചേക്കാം. എന്നിട്ടും ഒരാൾ തേൻ എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Honey is a favourite of all. Honey is a favourite among the elderly, including young children. Honey is a cure for many medicinal properties and many other ailments. We’ve heard that if we get burned or something, applying honey there is a little breath.

It is also a very beneficial drug value that works great lying in side and outside our body. But no one knows how hard this honey is collected from the wind. A very dangerous wild bee stab from a giant cage can lead to death. Yet you can see in this video the shocking sight of someone trying to pick up honey. Watch the video for that.

Leave a Reply

Your email address will not be published.